De VSK-Academy Leermethodiek (privé-les)

De VSK-Academy Leermethodiek is gebaseerd op het 5-L principe©. Hierbij staan leerdoelen, de leeromgeving en de leermethodiek centraal en biedt VSK-Academy een unieke vorm van studiebegeleiding. Het 5-L principe© bestaat uit de volgende onderdelen:

Leerdoel

VSK-Academy heeft voor iedere opleiding of training leerdoelen vastgesteld. Deze leerdoelen vormen de basis voor het kiezen van de juiste opleiding of training en staan centraal tijdens het leertraject. Omdat het behalen van persoonlijke leerdoelen het belangrijkst is, schenkt de docent aan het begin van het leertraject ook aandacht aan de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer. Samen zal er bekeken worden in hoeverre de persoonlijke leerdoelen in te passen zijn in het moduleprogramma of de eindopdracht.

Leeromgeving

Leren is niet plaats of tijdgebonden. Je kunt overal leren; een schoolse omgeving, werkomgeving of private omgeving. Alleen door het actief verwerken van informatie ontstaat een leerproces. Krachtige leeromgevingen zijn weliswaar niet plaats of tijdgebonden, maar er moet wel sprake zijn van een evenwicht tussen het formeel leren, actieleren en het ervaringsleren [Elen1993]. VSK-Academy heeft in de leermethodiek een optimale balans tussen deze factoren gevonden.

Leermethodiek

VSK-Academy verbindt de drie componenten: formeel leren, actieleren en ervaringsleren door:

  • Actueel studiemateriaal
  • Ervaren privé-docenten
  • Workshops
  • Praktijk opdrachten
  • Discussies
  • Simulaties

De deelnemer krijgt dus de kans om uitgebreid te oefenen met de theorie. De meeste modules sluiten af met een Verbeterplan Praktijk Case© die vaak geschreven zal worden rondom de eigen organisatie. De deelnemer ervaart hoe het is om de leerstof toe te passen in de dagelijkse praktijk. Enkele opleidingen worden afgesloten met een mondeling of schriftelijk examen. Ook hier wordt de deelnemer getoetst op resultaat.

Leerondersteuning

De deelnemer wordt volledig ondersteund door een ervaren praktijkdocent en ontvangt actueel studiemateriaal. VSK-Academy biedt individuele leertrajecten aan waarbij de deelnemer één op één les krijgt van een privé docent. Ook tussen de lesmomenten door is deze docent beschikbaar voor alle studievragen en vragen over het schrijven van Verbeterplan Praktijk Case©. Dit unieke concept verhoogt de slagingskans aanzienlijk.

Leereffect

Omdat actieleren een essentieel onderdeel is van het leren en groeien, leveren praktijkgerichte opleidingen en trainingen het hoogste rendement. De deelnemer kan de behandelde theorie direct toepassen binnen de eigen werksituatie en onthoudt de theorie beter. Als de Verbeterplan Praktijk Case© of het examen met succes is afgerond zijn de leerdoelen van de opleiding gehaald. De deelnemer bewaakt samen met de docent of ook de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Door de intensieve één op één begeleiding door de docent leert de deelnemer met een scherpzinnige en analytische blik naar zijn omgeving en zichzelf te kijken.

Contact

Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.

088 – 4 20 22 33

U kunt ons ook een e-mail sturen.